Havarijné poistenie

Havarijné poistenie

Začnite jazdiť bez obáv!

Vyberte si havarijné poistenie, ktoré oceníte predovšetkým na cestách, pri krádeži, vandalizne a pri krytí škôd na vlastnom motorovom vozidle. Výhody havarijného poistenia sú flexibilita, jednoduchosť, rýchlosť, spoľahlivosť.

Čo pokrýva havarijné poistenie motorových vozidiel?

S havarijným poistením budete mať pokryté škody na Vašom vozidle. Tieto škody zahŕňajú poškodenia spôsobené haváriou, odcudzením, pádom predmetu, stretom so zverou, vandalizmom, živelnými udalosťami. Živelné udalosti, ktoré sa v havarijných poisteniach tiež nachádzajú sú krupobitie, pád stromu, požiar, povodeň, víchrica a záplava.

Spôsobil vám niekto na motorovom vozidle škodu alebo ste si ju zavinili sami?

Ak je vinník známy, náhrada škody bude vyplatená z povinného zmluvného poistenia toho, kto škodu spôsobil. V opačnom prípade, ak ste si poškodili vozidlo sami a vinník nie je známy, odporúčame  havarijné poistenie. Väčšina poisťovní ponúka havarijné poistenia vo viacerých variantoch, v rôznych balíkoch, prípadne si môžete poistenie vyskladať. Variant, ktorý kryje všetky poistiteľné riziká, sa v poisťovníckom slovníku nazýva all-risk.

Kedy poisťovňa nepreplatí škody z havarijného poistenia?

Z havarijných poistení sú vylúčené škody, ku ktorým došlo pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok. Ak vediete vozidlo pod vplyvom alkoholu, môžete mať problémy nielen s políciou, ale v prípade nehody aj s poisťovňou. Šoférujete v zime na letných pneumatikách a dôjde k dopravnej nehode? Havarijné poistenie vám veľmi nepomôže. Poisťovňa môže v dôsledku týchto skutočností krátiť poistné plnenie a vyplatiť Vám menej, ako bola skutočná škoda. Samozrejme nezabudnite na platnú technickú kontrolu – STK.

Cena havarijného poistenia závisí od značky, typu vozidla, ceny vozidla, rozsahu zvolenej poistnej ochrany, predchádzajúceho priebehu poistenia (bezškodový priebeh) a od výšky spoluúčasti. Či už máte záujem o vypracovanie cenovej ponuky, alebo sa chcete informovať ohľadom poistení, neváhajte nás kontaktovať. Zabezpečte si havarijné poistenie a jazdite bez obáv.

Havarijné poistenie

Havarijné poistenie

Havarijné poistenie je poistenie motorových vozidiel, ktoré slúži na krytie škôd na vlastnom aute.

Ak Vám niekto spôsobí škodu na vozidle, náhrada škody Vám bude vyplatená z povinného zmluvného poistenia toho, kto škodu spôsobil, ak je vinník škody známy. Ak vinník nie je známy alebo ste si spôsobili škodu sami, potrebujete havarijné poistenie.

Čo kryje havarijné poistenie vozidiel

Havarijné poistenie kryje škody na Vašom vozidle. Tieto škody zahŕňajú škody spôsobené haváriou, odcudzením, živelnými udalosťami, vandalizmom, pádom predmetu alebo stretom so zverou. Živelné udalosti zahŕňajú požiar, povodeň, záplavu, krupobitie, pád stromu, víchricu.

Havarijné poistenie si môžete uzatvoriť vo viacerých variantoch. Variant, ktorý kryje všetky poistiteľné riziká, sa v poisťovníckom slovníku nazýva all-risk. Väčšina poisťovní ponúka havarijné poistenie v rôznych balíkoch alebo si môžete poskladať poistenie z rizík, ktoré si sami vyberiete.

Poisťovňa nemusí zaplatiť škody z havarijného poistenia

Z poistenia je vylúčená škoda, ku ktorej došlo pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky. Ak vediete vozidlo pod vplyvom alkoholu, môžete mať problémy nielen s políciou, ale v prípade nehody aj s poisťovňou.

Keď šoférujete v zime na letných pneumatikách a v dôsledku tejto skutočnosti dôjde k dopravnej nehode, môže Vám poisťovňa krátiť poistné plnenie a vyplatiť Vám menej, ako bola skutočná škoda. V extrémnom prípade, ak idete napríklad so značne ojazdenými letnými pneumatikami do zasnežených hôr, nemusíte dostať vôbec nič.

Tiež je dôležité, aby malo Vaše vozidlo platnú technickú kontrolu – STK. Ak nemáte platnú STK a dôjde k nehode, môže sa stať, že Vám nebude vyplatená celá škoda.

Všeobecne platí, že vozidlo musí byť v dobrom technickom stave. Pozor si treba dať najmä na brzdový systém, ktorý musí byť pravidelne udržiavaný. V prípade havárie vozidla s ojazdenými brzdovými doštičkami by ste mohli mať opätovne problém s poisťovňou pri vyplatení náhrady škody.

Technický preukaz (Osvedčenie o evidencii) nikdy nenechávajte vo vozidle. Ak by došlo ku krádeži vozidla a Vy poisťovni nepredložíte Technický preukaz, poisťovňa môže krátiť alebo zamietnuť poistné plnenie.

Cena havarijného poistenia

Cena havarijného poistenia závisí na značke a type vozidla, cene vozidla, rozsahu zvolenej poistnej ochrany, predchádzajúceho priebehu poistenia (bezškodový priebeh) a od výšky spoluúčasti.

Spoluúčasť je suma, ktorú v prípade poistnej udalosti „platíte zo svojho“. Čím vyššia spoluúčasť, tým nižšia cena. Dohodnutá výška spoluúčasti sa vždy odpočítava z poistného plnenia.

Či už máte záujem o vypracovanie cenovej ponuky, alebo sa chcete informovať ohľadom tejto služby, neváhajte nás kontaktovať spôsobom, ktorý Vám najviac vyhovuje:

Telefón: +421 918 247 091

Email: info@easypoistenie.sk

Napíšte nám a nechajte si vypracovať ponuku

    Meno (povinné) Priezvisko (povinné) Ako Vám môžeme pomôcť?

    Predmet správy (povinné)
    Text správy (povinné)