POISTENIE ZODPOVEDNOSTI PRI VÝKONE POVOLANIA

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI PRI VÝKONE POVOLANIA

Poistite si zodpovednosť za škodu pri rôznych typoch zamestnania. Uzatvorte poistenie zodpovednosti pri výkone povolania. Hlavnou výhodou poistenia, je krytie škody, ktoré môže vzniknúť vlastným zavinením na zdraví, živote ale aj hmotnom majetku. V prípade vzniku škody nebudete riskovať váš plat.

Poistenie zodpovednosti pri výkone povolania je vhodné pre zamestnancov, ktorí spôsobia zamestnávateľovi škodu počas plnenia pracovných povinností, pri výkone povolania. Vzťahuje sa na zamestnancov, ktorí majú so zamestnávateľom uzatvorený trvalý pracovný vzťah. Pri poistení zodpovednosti chránite tak najmä seba.

Môže poistenie zodpovednosti pri výkone povolania uzavrieť každý?

Poistenie zodpovednosti pri výkone povolania nie je možné uzavrieť so zamestnancami, ktorí majú pracovný vzťah založený na dohode o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a pri živnosti.

Aká je maximálna poistná suma?

Maximálna poistná suma je 15 000 €. Spoluúčasť zamestnanca pri poistení zodpovednosti pri výkone povolania je 10% z každej škody.

Máte záujem o vypracovanie cenovej ponuky poistenie zodpovednosti pri výkone povolania alebo sa chcete informovať ohľadom iných poistení? Neváhajte nás kontaktovať.