Úrazové poistenie osôb

Prepravovaných motorovým vozidlom

Porovnať ceny

Na cestách ročne dôjde k tisíckam dopravných nehôd

Ktoré si vyžiadajú niekoľko sto ľudských životov a tisícky ľahkých i ťažkých zranení

Nezáleží na tom, kto šoféroval

Poisťujeme všetky sedadlá, celú posádku vozidla bez rozdielu

Vhodné pre fyzické osoby, firmy aj podnikateľov

Ochránite nielen seba a svoju rodinu ale môžete to využiť ako benefit pre zamestnancov

Často kladené otázky

Je poistení iba samotný vodič?
  • Nie. Spolu s vodičom sú poistené aj ostatné osoby, ktoré sú prepravované motorovým vozidlom. Ich počet by nemal presiahnuť maximálny počet miest na sedenie, ktorý je stanovený v technickom preukaze vozidla.

Skúma sa zdravotný stav?
  • Zdravotný stav poistených osôb sa neskúma. Naše poistenie kryje akékoľvek nemenované osoby, ktoré sa poisteným vozidlom prepravujú bez ohľadu na to, či ide o pravidelnú (rodinný príslušník, kolega z práce) alebo príležitostnú prepravu (napr. stopár).

Som poistení iba počas jazdy?
  • Okrem samotnej jazdy (na miestach určených na prepravu osôb) vás kryjeme aj pri nastupovaní alebo vystupovaní z vozidla, pri uvádzaní motora do chodu bezprostredne pred začiatkom jazdy alebo pri krátkodobých zastaveniach z dôvodu poruchy či opravy.

O produkte

  • možnosť výberu poistnej sumy až do výšky 70 000 € pre riziko smrti následkom úrazu a trvalých následkov úrazu
  • poistná suma platí pre každú osobu prepravovanú motorovým vozidlom (vzťahuje sa na všetky miesta na sedenie podľa osvedčenia o evidencii vozidla)
  • okrem ochrany počas jazdy toto poistenie chráni posádku aj pri nastupovaní alebo vystupovaní z motorového vozidla a pri krátkodobých zastaveniach alebo oprave vozidla
  • platí v celej Európe, dojednáva sa bez skúmania zdravotného stavu či vstupného veku pre nemenované osoby

Spolupracujeme s poisťovňou Colonnade.


Poisťovňa Colonnade je silným hráčom s bohatými skúsenosťami v oblasti poisťovníctva v regióne strednej a východnej Európy. Okrem Slovenskej republiky nájdete značku Colonnade v súčasnosti aj v Česku, v Poľsku, Maďarsku, Bulharsku, Rumunsku a na Ukrajine. Na týchto trhoch spoločnosť zamestnáva viac ako 500 odborníkov a jej hrubé predpísané poistné predstavuje viac ako 150 miliónov eur.  

Colonnade je jednou z mála poisťovní na slovenskom trhu, ktorá má od ratingovej agentúry A.M. Best rating finančnej sily na úrovni A- (výborný) a úverový rating na úrovni A- so stabilným výhľadom.  

Colonnade sa špecializuje na neživotné poistenie, ktoré je určené nielen pre individuálnych klientov, ale aj pre malé a veľké podniky. Colonnade súčasťou nadnárodnej finančnej skupiny Fairfax Financial Holdings, patriacej medzi svetových lídrov v oblasti poistenia a zaistenia.

Viac info

Zadajte údaje pre výpočet poistenia