POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE ONLINE

POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE ONLINE

Pri krytí rizika zodpovednosti za škody, ktoré spôsobíte napríklad inému účastnikovi cestnej premávky prevádzkou vášho automobilu, vám pomôže povinné zmluvné poistenie.

U nás si môžete uzatvoriť povinné zmluvné poistenie aj online z pohodlia vášho domova. Je to veľmi jednoduché. Pri uzatváraní zmluvy online si vyberte typ automobilu, značku, spolu s ďalšími požadovanými údajmi a následne nám ich odošlite.

Čo je predmetom povinného zmluvného poistenia online?

Predmetom je zodpovednosť poisteného za škodu spôsobenú prevádzkou vozidla. Pri povinnom zmluvnom poistení online môžu byť predmetom poistenia aj tieto riziká:

– asistenčné služby k vozidlu,

– osoba vedúca osobné motorové vozidlo, v prípade vzniku úrazu,

– osobné doklady a batožina osôb, ktoré sú prepravované poisteným vozidlom pre prípad odcudzenia,    straty, poškodenia, zničenia.

Čo nie je predmetom povinného zmluvného poistenia online?

Predmetom povinného zmluvného poistenia nie je:

– zodpovednosť vzniknutá odcudzením, stratou veci, poškodením, zničením, ušlý zisk, náklady právneho zastúpenia,

– zodpovednosť, za škodu vozidla, ktorú vodič urpel a ktorého prevádzkou bola spôsobená,

– zodpovednosť na vozidle, ako aj na veciach dopravovaných týmto vozidlom, ktorého prevádzkou bola spôsobená škoda.

Jazdite bez obáv a vypočítajte si cenu pre povinné zmluvné poistenie online. Máte záujem o vypracovanie cenovej ponuky povinné zmluvné poistenie online alebo sa chcete informovať ohľadom iných poistení? Neváhajte nás kontaktovať.