Poistenie GAP

Účelom tohto poistenia je poistením zabezpečiť ochranu vašej investície do kúpy motorového vozidla.

Poistením GAP je krytá finančná ujma spôsobená v dôsledku totálnej škody (vrátane odcudzenia) na motorovom vozidle, z ktorej vzniklo poistenému právo na poistné plnenie z primárneho havarijného poistenia.

V prípade poistnej udalosti, plnenie zodpovedá výške rozdielu medzi poistnou sumou dohodnutou v GAP poistení a vyššou z hodnôt: všeobecná hodnota vozidla stanovená primárnym poistiteľom, resp. hodnota vyplývajúca zo spôsobu ocenenia vozidla, stanoveného v podmienkach poistenia k jednotlivým produktom.

Či už máte záujem o vypracovanie cenovej ponuky, alebo sa chcete informovať ohľadom tejto služby, neváhajte nás kontaktovať spôsobom, ktorý Vám najviac vyhovuje:

Telefón: +421 918 247 091

Email: info@easypoistenie.sk

Napíšte nám a nechajte si vypracovať ponuku

    Meno (povinné) Priezvisko (povinné) Ako Vám môžeme pomôcť?

    Predmet správy (povinné)
    Text správy (povinné)