Havarijné poistenie

Nechajte si vypočítať to najvýhodnejšie na trhu

Havarijné poistenie


Havarijné poistenie automobilov je druh poistenia, ktorý poskytuje ochranu pre váš automobil v prípade, že utrpíte škodu v dôsledku nehody, poškodenia od iných vozidiel, stromu, prírodnej katastrofy, vandalizmu alebo iných nehôd. Toto poistenie vám pomáha pokryť náklady na opravu alebo náhradu vášho vozidla v prípade havárie. Tu je niekoľko kľúčových aspektov havarijného poistenia automobilov:

 1. Typy poistenia:
  • Havarijné poistenie vozidla: Poskytuje ochranu pre váš automobil v prípade škôd spôsobených nehodami, poškodením od iných vozidiel alebo nehodovými situáciami, ako sú prevrátenia alebo zostrelenia.
 2. Krytie poškodenia vozidla:
  • Havarijné poistenie pokrýva náklady na opravu alebo náhradu vášho vozidla v prípade poškodenia v dôsledku havárie. To môže zahŕňať opravy po kolízii s iným vozidlom, náraz do pevného predmetu (napr. stromu) alebo prevrátenie vozidla.
 3. Spoluúčasť (dedukcia):
  • Vo väčšine prípadov havarijného poistenia automobilov budete musieť zaplatiť spoluúčasť (dedukciu) predtým, než poistná spoločnosť začne platiť za opravy. Výška spoluúčasti sa líši podľa vašej politiky a vašich preferencií.
 4. Krytie krádeže a vandalizmu:
  • Mnoho havarijných poistení automobilov poskytuje aj ochranu pred krádežou vozidla alebo poškodením v dôsledku vandalizmu.
 5. Prídavné krytie:
  • Môžete si pridať ďalšie prídavné krytie, ako napríklad ochranu pred prírodnými katastrofami, náhradu prepožičania vozidla po havárii alebo krytie osobných vecí vo vozidle.
 6. Platby poistného:
  • Poistné sa zvyčajne platí pravidelne (napríklad mesačne alebo ročne) výmenou za pokrytie v prípade havárie. Výška poistného závisí od niekoľkých faktorov, ako sú typ a hodnota vozidla, miesto bydliska a váš vodičský profil.
 7. Obdobie čakania:
  • Môže existovať obdobie čakania, ktoré určuje, kedy môžete začať uplatňovať nárok na havarijné poistenie po uzatvorení zmluvy.
 8. Kontakt s poistnou spoločnosťou:
  • V prípade havárie je dôležité okamžite kontaktovať svoju poistnú spoločnosť a nahlásiť udalosť. Poistná spoločnosť potom začne proces likvidácie a posúdi škodu.

Havarijné poistenie automobilov je dôležitým aspektom zabezpečenia vášho vozidla pred finančnými stratami v dôsledku nehôd alebo poškodenia. Pred uzatvorením poistnej zmluvy je dôležité starostlivo preštudovať podmienky poistenia a zistiť, aký druh krytia je pre vás najvhodnejší vzhľadom na vaše potreby a rozpočet.