POISTENIE ZODPOVEDNOSTI PRI VÝKONE POVOLANIA

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI PRI VÝKONE POVOLANIA

Poistite si zodpovednosť za škodu pri rôznych typoch zamestnania. Uzatvorte poistenie zodpovednosti pri výkone povolania. Hlavnou výhodou poistenia, je krytie škody, ktoré môže vzniknúť vlastným zavinením na zdraví, živote ale aj hmotnom majetku. V prípade vzniku škody nebudete riskovať váš…